prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodAkce a UdálostiVycházka na orchidejovou louku

Vycházka na orchidejovou louku

Věděli jste, že v těsné blízkosti Říčan, kvetou na jaře stovky vzácných orchidejí? Jmenují se Prstnatce májové a na Říčansku je můžete obdivovat pouze na jediné lokalitě – mokřadní louce u Vojkova. A vy se s s námi na tuto louku, která byla v roce 2023 vyhlášena chráněným územím v kategorii přírodní památka, můžete zajít podívat!

Prstnatce májové tu vykvétají díky tomu, že louka není hnojená a pravidelně ji kosí dobrovolníci z Ekocentra Říčany. Prstnatce totiž potřebují růst spolu se symbiotickými mykorhizními houbami, které jsou na hnojení citlivé. Na lokalitě každoročně vykvétají stovky orchidejí (odhadem 200-400 jedinců). V minulosti zde rostly i další vzácné rostliny jako tolije bahenní, upolín evropský nebo hořec hořepník. Dosud na lokalitě najdeme suchopýr, ocúny nebo čertkus luční. 

Na louce na jaře a v létě postupně vykvétají další mokřadní druhy, nejprve blatouchy, později modře kvetoucí kosatce sibiřské. Louka byla v minulosti stanovištěm dnes vzácných modrásků bahenních, stále zde můžeme zahlédnout perleťovce, vřetenušky, okáče a další druhy motýlů. Na louce žijí také užovky, skokani, slepýši, různí drobní hlodavci (norníci, hraboši, myška drobná) a také pozoruhodné množství druhů bezobratlých (pavouků a křísů).

Účastníci si vyzkouší odchyt a určování motýlů, kobylek a čmeláků. Doporučujeme s sebou holínky, nebo sandály, mokro v botách zaručeno.

Sraz: na odbočce asfaltky směrem na Klokočnou, u naučné cedule: https://mapy.cz/s/kadamoveme

Akcí vás provede Kateřina Čiháková.

Za vytrvalého deště se akce ruší (informace na telefonu 607 082 356). 

Search