prostor pro moderní vzdělávání

První lékaři v Říčanech (2/2)

Zápisky Stanislava Chloupka Po smrti Eduarda Chloupka přišel do Říčan nový lékař, Viktor Kraus. Byl to Žid. Eduardův syn, student medicíny Stanislav Chloupek se s ním brzy spřátelil a Dr. Kraus částečně převzal otcovskou roli. Viktor Kraus byl svobodný, jak se říkalo, starý mládenec. Mému tatínkovi Stanislavovi předával cenné rady – a to nejen ty týkající se medicíny, ale i různé životní zkušenosti. […]

Sifonová láhev

Ze sbírek muzea: Sifonová láhev V současné době odporu vůči jednorázovým plastům (včetně PET lahví) se stávají populárními rozličné přístroje vytvářející z kohoutkové vody sodovku. Nejedná se však o nic nového. Totéž dokázaly již od počátku 19. století sifonové láhve, lidově označované jako sifony. Bublinky se ve vodě v láhvi vytvářely pomocí bombiček naplněných oxidem uhličitým. Za vrchol popularity sifonových láhví lze považovat dobu mezi […]

Kulík říční

Kulík říčníCharadrius dubius Od dubna do července u nás v Říčanech pobývali vzácní hosté. Přiletěli na letní byt a pokusili se založit rodiny. Povedlo se jim vyvést mladé? V Evropě se vyskytuje asi sedm druhů kulíků, ale jen kulík říční hnízdí v Česku. Čeleď kulíkovitých patří do podřádu bahňáků. Blízká příbuzná kulíků je např. čejka chocholatá. Celkové rozšíření kulíka říčního je na severní polokouli, od Velké Británie […]

Search