prostor pro moderní vzdělávání

Konference "Tvořivá školka"
21. března 2024
Říčany

Konference „Tvořivá školka“    –     21. března 2024    –    Říčany

Koho si představíte, když se řekne tvořivý člověk? A jak byste popsali tvořivé dítě?

Srdečně zveme k diskusi a workshopům všechny aktéry předškolního vzdělávání – pedagožky a pedagogy, rodiče, lektory neformálního vzdělávání, muzejní edukátory a odborníky předškolního vzdělávání.

Tvořivost nám pomáhá řešit problémy, umět reagovat na změny nebo je dokonce sami vytvářet, být iniciativní. Tvořivost může být výtvarná, řemeslná, ale také vědecká.

Právě v předškolním věku si děti vytváří základy pro další vnímání okolního světa a způsoby reagování na něj. Proto považujeme jako zásadní v této fázi vývoje dětem umožnit si osvojovat dovednosti tvořivého myšlení, tedy schopnosti poznávat předměty v nových vztazích, originálním způsobem, experimentovat, nebát se chyby, umět spolupracovat, zkoušet nové věci, přicházet s nápady a být zvídavý. Děti s touto podporu přichází do základní školy připravené na objevování a aktivní učení.

Jako hlavní téma konference proto otevíráme rozvoj tvořivosti u dětí v předškolním věku, v souvislosti s udržitelným životem.

Cílem konference je zaměřit pozornost právě na předškolní vzdělávání, u kterého vnímáme, že mívá při debatách a diskuzích o směřování a rozvoji českého školství, možnostech konkrétních změn a inovací, méně prostoru, než školství základní či střední. 

Jak mohou v této oblasti rozvoj předškolního vzdělávání podpořit organizace neformálního vzdělávání (muzea, knihovny, science – centra, ekocentra ad.), vzdělávací agentury, místní akční skupiny či projekty místních akčních plánů rozvoje vzdělávání, zřizovatelé, média, a zejména mateřské školy samotné ve své každodenní praxi?  

PROGRAM KONFERENCE PŘIPRAVUJEME

Kontakt: adela.venerova@muzeum.ricany.cz; 605 878 003

  • Partnerem konference je město Říčany, zřizovatel šesti mateřských škol.
  • Za záštitu nad konferencí děkujeme paní hejtmance Petře Peckové.
  • Realizaci finančně podporuje Středočeský kraj.