prostor pro moderní vzdělávání

Hledáme jaro na Říčansku

Možná za okny ještě občas poletuje sníh, ale máme pro vás jarní výzvu. Hledejte s dětmi jaro na Říčansku, foťte, nahrávejte ptačí hlasy i žabí kuňkání a sdílejte svá pozorování s ostatními. Aplikace iNaturalist vám pomůže určit květiny, ptáky, brouky i motýly. Můžete to vzít jako výzvu a soutěžit – sbírat co největší počet pozorování, […]

Stromy v zimě

Stromy v zimě Největší rozmanitost druhů nalezneme v teplých klimatických oblastech. Platí to i o stromech. Když mají dostatek vláhy, mohou růst po celý rok. Od mírného pásu směrem k pólům je po část roku velmi chladno a život je tu drsnější. Ti, kdo zde žijí, se museli přizpůsobit. Co dělají naše stromy pro to, […]

Říčanský les: Sázíme na pestrost!

Pestrá budoucnost našich lesů Aktuální video o říčanských lesích, které jsme letos natočili. České lesy byly dlouhou dobu obhospodařovány jako plantáže na smrkové dřevo. To vedlo k  hromadění jehličnatého opadu, okyselení půdy a ke  změnám v  bylinném podrostu. V  hustých smrčinách se přestalo dařit náročnějším druhům kvetoucích rostlin, ale i obyčejným lesním travám. Spárkatá zvěř […]

Původní smíšený les

Jak by vypadalo území Říčan, kdyby krajina zůstala nedotčená? Jaký les by dnes rostl třeba na náměstí?

Lesy, smrk a lýkožrout

Téma kůrovce dnes rezonuje napříč médii. V posledních letech jsou postiženy lesy napříč celou republikou, téměř všude se objevují mrtvé stromy a posléze mýtiny. Proč malý brouček mění tvář krajiny?

Marhaník granátový

Marhaník granátovýPunica granatum Odborně správné jméno marhaník se v běžné řeči moc nepoužívá. Běžně rozšířené je označení granátovník nebo jednoduše granátové jablko. Na světě rostou jen 2 druhy marhaníku. Druh Punica protopunica roste pouze na jemenském ostrově Sokotra. Zato marhaník granátový je již po tisíce let šířen a pěstován. Z pravděpodobně původní oblasti výskytu na […]

Ambroň západní

Ambroň západníLiquidambar styraciflua Ambroně jsou krásné stromy nápadné hlavně na podzim, kdy se vybarví spektrem oku lahodících, teplých barev. Úspěšná léta pro rod ambroň (Liquidambar) skončila už před 8 miliony let. Během mladších třetihor rostlo jen v tehdejší Evropě asi 20 druhů ambroní. Dnes jich na světě nalezneme daleko méně, a to v Severní a […]

Sekvojovec obrovský

Sekvojovec obrovskýSequoiadendron giganteum Sekvojovec patří mezi nejvyšší, nejmohutnější a nejdéle žijící stromy na světě. Je vysazen i v Říčanech, ale jestli dosáhne těchto „nej“ posoudí naši potomci až za 40 generací. V současnosti je sekvojovec obrovský jediným druhem svého rodu. Nebylo tomu tak vždy. Za dob dinosaurů, v druhohorách, patřily sekvojovce k široce rozšířené skupině […]

Javor jasanolistý

Javor jasanolistýAcer negundo Javory mají obvykle jednoduché laločnaté listy. Javor jasanolistý má však složené lichozpeřené listy. To je jeden z důvodů, proč někteří autoři řadí tento strom do samostatného rodu a nazývají ho javorovec jasanolistý. Javor jasanolistý pochází ze Severní Ameriky. Původní je zejména ve východní části kontinentu od Kanady až po Mexický záliv, kde […]