Remízky, litorál a tůně – texty

Texty představují důležité prvky pro zadržování vody v krajině. Texty doplňují fotografie, které připomínají velkou vodu v roce 1927, a vzpomínky pamětníků na zaniklé koupaliště Plivátko a původní podobu Říčanského potoka.

Pracovní list Pitná voda u nás doma

Jak nejlépe porozumí žáci hodnotě pitné vody, proč a jak mají pitnou vodou šetřit? Zjišťují, jak se to týká jejich domácnosti. Pracovní list je určený do hodiny matematiky.