Remízky, litorál a tůně – texty

Texty představují důležité prvky pro zadržování vody v krajině. Texty doplňují fotografie, které připomínají velkou vodu v roce 1927, a vzpomínky pamětníků na zaniklé koupaliště Plivátko a původní podobu Říčanského potoka.

Překvapte Říčany – příklady realizací

Představujeme lokality v Říčanech, které můžete navštívit se svými žáky a porovnávat jejich historii a současnou podobu. Jak se změnila příroda, využití místa a co se tu zajímavé událo?

Říčanský uličník

Představujeme lokality v Říčanech, které můžete navštívit se svými žáky a porovnávat jejich historii a současnou podobu. Jak se změnila příroda, využití místa a co se tu zajímavé událo?

Vzpomínky říčanských pamětníků – audio

Nahráli jsme rozhovory s pamětníky, kteří popisují, jak vypadaly za jejich dětství Říčany a krajina v okolí, která zvířata tu běžně potkávali. Poslechněte si s žáky nahrávky a vypravte se pak na místa, která dnes vypadají úplně jinak.

Vývoj krajiny na Říčansku

Představujeme historii říčanské krajiny od pravěku po současnost v aplikaci ArcGIS StoryMaps. Jaké důležité události měnily charakter využívání krajiny?

Pocitová mapa Říčan a okolí

Mapa představuje místa v Říčanech z několika různých podhledů. Můžete si zvolit, jestli se bude zobrazovat, kam chodí rády dnešní děti, jejich rodiče, nebo kam chodívali kdysi dědeček a babička.

Cestou ze školy – vzpomínky pamětníků

Úryvky z literatury a přepisy vzpomínek říčanských pamětníků představují zážitky dětí z první poloviny 20. století. Ke vzpomínkám říčanských pamětníků můžete využít jako doplňující obrazový materiál fotografie míst, o kterých pamětníci hovoří.

Land art – animace

Hledejte inspiraci pro tvorbu v přírodě u umělců, ale také v říčanské krajině.

Mapy Říčan a Říčanska pro děti

Učíte žáky pracovat s mapou a je pro ně orientace v internetových mapách ještě složitá? Použijte zjednodušenou mapku Říčan a okolí, nebo mapku Říčanska.