Zbraně

Představujeme několik zbraní z různých období ze sbírek Muzea Říčany. Žáci zjišťují informace o konkrétním předmětu, ale také to, v jakém historickém období se zbraň používala a jak zapadala do běžného života.

Mapa archeologických nálezů z pravěku

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany, které představují typické nálezy z našich sbírek. Všechny pocházejí z Říčan a okolí zejména z doby kamenné.

Pravěk – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje život člověka v pravěku, porovnává starší a mladší dobu kamennou.

Pazourkové nástroje

Představte žákům život člověka v pravěku v době kamenné zážitkem.
Nechte žáky řezat, vrtat nebo krájet replikami pazourkových nástrojů. Vhodné materiály k práci jsou například kůže nebo dřevo.