Zbraně

Představujeme několik zbraní z různých období ze sbírek Muzea Říčany. Žáci zjišťují informace o konkrétním předmětu, ale také to, v jakém historickém období se zbraň používala a jak zapadala do běžného života.

Překvapte Říčany – příklady realizací

Představujeme lokality v Říčanech, které můžete navštívit se svými žáky a porovnávat jejich historii a současnou podobu. Jak se změnila příroda, využití místa a co se tu zajímavé událo?

Říčanský uličník

Představujeme lokality v Říčanech, které můžete navštívit se svými žáky a porovnávat jejich historii a současnou podobu. Jak se změnila příroda, využití místa a co se tu zajímavé událo?

Události v ČR – reakce na stres

Texty s fotografiemi připomínají některé z přírodních katastrof z Říčanska i celé ČR: povodně v Říčanech, laviny v Krkonoších, sesuvy na dálnici D8 a orkán Kyrill.

Příběh nedostavěné věznice v Říčanech – animace

Představte žákům příběh věznice, která se začala stavět za komunismu, a její dokončení zastavila sametová revoluce. Co se v  této opuštěné stavbě dělo následujících 30 let? Šedé betonové bloky vyzdobili milovníci neformálního umění graffiti.

Antonín Švehla v Říčanech – animace

Animace představuje pohnutý osud sochy A. Švehly, která stojí dnes v  Říčanech. Socha byla v  minulosti dvakrát stržena a 41 let schovaná ve studni. Tím, že říčanští občané sochu po revoluci roku 1989 znovu postavili, se přihlásili ke Švehlovi, k  uznání jeho přínosu v  politice za první republiky.

Lom u Rokytky – rolová hra

Vyhledejte s žáky lom u Rokytky v mapě geologických lokalit v Říčanech a nejbližším okolí. Vypravte se do lomu prozkoumat ho. Poté, co žáci zjistí, jak lom vypadá a čím je zajímavý, zahrajte si s nimi rolovou hru.