Antonín Švehla v Říčanech – animace

Animace představuje pohnutý osud sochy A. Švehly, která stojí dnes v  Říčanech. Socha byla v  minulosti dvakrát stržena a 41 let schovaná ve studni. Tím, že říčanští občané sochu po revoluci roku 1989 znovu postavili, se přihlásili ke Švehlovi, k  uznání jeho přínosu v  politice za první republiky.

Říčanský hrad – práce s textem

Přečtěte si s žáky o tom, jak vznikl říčanský hrad a jak se žilo ve středověkých Říčanech. Pracujte s porozuměním textu metodou INSERT.

Mapa archeologických nálezů z pravěku

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany, které představují typické nálezy z našich sbírek. Všechny pocházejí z Říčan a okolí zejména z doby kamenné.

Album fotografií zemědělských prací

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak probíhaly zemědělské práce začátkem až v polovině 20. století. Většina fotografií pochází z okolí Olivovy dětské léčebny.

Album fotografií Mlýnského rybníka

Vybrali jsme historické fotografie a pohledy z archivu muzea, které dokumentují, jak rybník a jeho okolí vypadalo začátkem až v  polovině 20. století. Fotografie zobrazují také osoby, které tu v  té době žily – mlynářku, povozníka a koláře.

Říčanský hrad – vystřihovací model

Model říčanského hradu je vytvořen tak, aby ho dokázali složit i žáci bez zkušeností se skládáním papírových modelů. S drobnějšími detaily (hradby, ochoz) může pomoct učitelka, nebo si můžete objednat na skládání modelu program s lektorkou muzea.

Katalog středověkých archeologických nálezů

Vybrali jsme několik nálezů ze sbírek Muzea Říčany. Žáci při jejich zkoumání zjišťují nejen jak tyto předměty vypadají, ale ke každému heslu je stručný popis, jak se předmět používal a jaký byl jeho význam v životě středověkého člověka.

Pravěk – prezentace

Interaktivní prezentace (formát .ppt) představuje život člověka v pravěku, porovnává starší a mladší dobu kamennou.

Pazourkové nástroje

Představte žákům život člověka v pravěku v době kamenné zážitkem.
Nechte žáky řezat, vrtat nebo krájet replikami pazourkových nástrojů. Vhodné materiály k práci jsou například kůže nebo dřevo.