prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebnicetypografický problém – pokousky se sléváním některých předložek

Poznámka:

všechny texty jsou vloženy jako ČISTÝ TEXT!

ŽÁDNÉ NON-BREAK-SPACE

Zdroj: Libre Office Writer dokument od Edity (font Arial) ...

Program probíhá v Geoparku Říčany. Žáci ve skupinách realizují pokusy, které jim objasňují provázanost hornin a vznik krajinných složek krajiny. Během rolové hry řeší otázky aktuálních společenských témat spojených s geologií (kdo ovlivňuje antropogenní změny naší krajiny), učí se uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace a řešit neshody či konflikty s druhými lidmi.

Zdroj: z Libre Office Writer nakopírovaný do Notepad+ a z Notepadu+ do WP

Program probíhá v Geoparku Říčany. Žáci ve skupinách realizují pokusy, které jim objasňují provázanost hornin a vznik krajinných složek krajiny. Během rolové hry řeší otázky aktuálních společenských témat spojených s geologií (kdo ovlivňuje antropogenní změny naší krajiny), učí se uplatňovat vhodné způsoby chování a komunikace a řešit neshody či konflikty s druhými lidmi.

Zdroj: pdf Tvořivá hra (nejsou tam žádné NBS, přebírá zalomení řádků)

V našem muzeu jsme již dříve realizovali projekt, v němž učitelky mateřských škol získávaly
nejrůznější řemeslné dovednosti – učily se opracovávat dřevo, šít na stroji, tkát, plstit,…
Dlouhodobě jsme od nich měli poptávku na vytvoření nějaké ucelené didaktiky řemesel –
tedy co a jak by se dalo dělat s dětmi ve školce. Chtěly se naučit, jak s dětmi řezat, vrtat,
šít tak, aby to bylo bezpečné a technicky správné – aby děti získávaly návyky při práci
s nástroji, které budou moci dále rozvíjet stejně, jako když se ve školce učí třeba stříhat
nůžkami nebo modelovat z keramické hlíny.

Zdroj: Libre Office Writer dokument z Muzea (font Calibri)

Objednatel a zhotovitel se dohodli vzhledem k prodloužení projektu Hands On Muzeum do 31. 12. 2021 a dalším změnám v projektu na následujících změnách smlouvy:

Zdroj: Libre Office Writer dokument - Jaro (font Liberation Serif)

V nejvyšším patře Věže k jeho překvapení nebylo k vidění nic, ale ta hudba, která v něm zněla, ta melodie, která vibrovala s nevýslovnými pocity radostného a příjemného očekávání.

POUŽITÉ NON-BREAK-SPACE v LibreOffice Writer

Zdroj: Libre Office dokument - Jaro - nekopírovaný, psaný (font Calibri);
za jednoznakovými předložkami použita NBS (speciální znak)

V nejvyšším patře Věže k jeho překvapení nebylo k vidění nic, ale ta hudba, která v něm zněla, ta melodie, která vibrovala s nevýslovnými pocity radostného a příjemného očekávání…

Zdroj: Libre Office dokument - Jaro - nekopírovaný, psaný (font Arial);
za jednoznakovými předložkami použita NBS (speciální znak)

V nejvyšším patře Věže k jeho překvapení nebylo k vidění nic, ale ta hudba, která v něm zněla, ta melodie, která vibrovala s nevýslovnými pocity radostného a příjemného očekávání…

! když nahradím Remora W2 fontem Open Sans, funguje to
Zdroj: Libre Office dokument - Jaro - nekopírovaný, psaný (font Arial);
za jednoznakovými předložkami použita NBS (speciální znak)

V nejvyšším patře Věže k jeho překvapení nebylo k vidění nic, ale ta hudba, která v něm zněla, ta melodie, která vibrovala s nevýslovnými pocity radostného a příjemného očekávání…

Zde Vložte Text Nadpisu 1. Digitální verze. Struktura.Úvodní stránka „rozcestník“ název „Průvodce Geoparkem“. Hezká fotka + barevné titulky/popisky vrstev. Když kliknu na titulek vrstvy dostanu se na stránku dané vrstvy, kde bude mapa geoparku s barevnými body dané vrstvy. Když kliknu na bod zůstávám na stránce, ale otevře se boxík s popiskem místa, fotkou, videem atd..Qr kod z tištěné brožurky tě dostane na vrstvu jedné barvy. Z této stránky se mohu dostat pak na úvodní rozcestník.Mapa geoparku – na ní barevné body = TEXTová část balíčku grantu

 1. Modrá barva – modely krajiny a horniny geoparku – vzorky základních tří typů hornin, kamenné moře, vápencové skalky, paleontologické naleziště, jezírko a rýžoviště, kontakt vrstev pod borovicí, čedičové útvary, místní horniny, jeskynní systém – plus postupně se budou dopisovat jednotlivé horniny ((barevně by šly rozlišit všechny kameny v geoparku podle genetických skupin (vyvřelé, usazené, přeměněné) a o každém informace – to by pak pokryl obsahově ten průvodce, co má rozepsaný Kuba))

 1. Vzorky základních tří typů hornin „Horniny podle způsobu jejich vzniku dělíme do třech základních skupin – vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (metamorfované). Vyvřelé vznikají chladnutím roztavené hmoty (magmatu/lávy), usazené postupným ukládáním a zpevněním částí jiných hornin či organismů a přeměněné přeměnou ze všech druhů hornin v důsledku vysokých teplot a tlaků.“

 2. Kamenné moře „Kamenná moře na Říčansku jsou pozůstatky dob ledových. Vznikají zatékáním vody do horninového masivu, která po zmrznutí zvětší svůj objem a tím začne skálu trhat na menší části. Naše kamenné moře je tvořeno proterozoickými břidlicemi, ze kterých byl vystaven i říčanský hrad. V přírodě ho můžete vidět například ve Voděradských bučinách či u Sázavy.“

 3. Vápencové skalky „Vápencové skalky jsou tvořeny vrstvami loděnických vápenců devonského stáří. Pocházejí z lomu Branžovy u Berouna, kde se v prvohorách nacházelo moře. Na našich skalkách tak můžete kromě různých druhů rostlin objevit také pravé zkameněliny trilobitů a ortoceroidních hlavonožců.“

 4. Paleontologické naleziště – „V modelu paleontologického naleziště můžete odkrývat repliky zkamenělin z prvohor, druhohor, i najít důkazy o činnosti pravěkých lovců v části čtvrtohorní.“ – V srpnu odkaz na videa, proto není třeba dlouhého textu

 5. Jezírko a rýžoviště – „Jezírko má dvě zóny, hlubokou část, ve které žije nespočet organismů a rostlin a mělkou část, sloužící k pokusům a rýžování drahých kamenů – pravých českých granátů.“ – předpokládáme, že časem vzniknou videa, takže stačí krátký text jako u paleontologického naleziště a pak k tomu hodíme odkaz na videa

 6. Kontakt vrstev pod borovicí – „Zlomová plocha je zvýrazněna různou barvou vápenců – odděluje od sebe červené řeporyjské vápence od světlých loděnických. Na vrcholu skalky vidíme dva vzorky vápenců s lesklou zlomovou plochou. Na vrcholu skalky vidíme dva vzorky vápenců s lesklou zlomovou plochou. Na této ploše je patrné jemné drážkování, díky němuž můžeme určit i směr sunutí horninových bloků.“

 7. Čedičové útvary – „Čertova zeď je model reálné čedičové žíly, která se nachází jižně od Ještědu. Vznikla vulkanickou činností v období třetihor, a protože v té době na našem území bylo mnoho aktivních sopek, podobných čedičových hranolů najdeme v České republice velké množství. Sloupce se tvoří vždy kolmo na směr chladnutí, zeď teda vznikla z lávy, která pronikla do trhliny v okolní hornině a ochlazovala se zejména ze stran.“

 8. Čedičové varhany – „Díky velké sopečné aktivitě ve třetihorách se na našem území nachází velké množství čedičových útvarů tvořených pěti až šestibokými hranoly. Sloupce vznikají vždy kolmo na směr chladnutí, varhany tedy byly původem lávovým jezerem, které se chladilo vzduchem a podložím.“

 9. Místní horniny – „Okolí Říčan je z geologického hlediska velmi pestré. Přímo pro Říčany je typická žula, ze které byl vytesán i jeden ze základních kamenů Národního divadla a proterozoická břidlice, oblíbený stavební materiál, ze kterého byl vybudován například i říčanský hrad. Významný je také takzvaný Tehovský metamorfovaný ostrov, kde se horniny přeměnily díky teplu právě z chladnoucí říčanské žuly. Můžeme zde najít například světlé křemence, šedé rohovce či krásně blyštivou minetu.“

 10. Jeskynní systém – „Naše podzemní prostory skrývají pravé krápníky, na které si můžete sáhnout, stříbronosné žíly ve výukové štole, bezstropnou jeskyni, plazivku a pravěcí lidé nám je navíc vyzdobili krásnými malbami.“ 1. Oranžová barva – rostliny – suchomilné a vápnomilné, vodní, stínomilné, byliny, smyslový záhon. Rovnou u toho vyznačit, kde je jaká tabule ke kytkám.

 1. Suchomilné rostliny –

Bělozářka liliovitá (Anthericum liliago)

Tařice skalní (Aurinia saxatilis)

Hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca)

Dřín obecný (Cornus mas)

Netřeskovec výběžkatý (Jovibarba globifera) 1. Vápnomilné rostliny –

Vápník je pro rostliny nezbytným prvkem. V půdě na vápencových skalách je ho ale příliš. Rostliny trpěly jeho nadbytkem, proto se musely přizpůsobit. Jedním ze způsobů adaptace, který lze dobře pozorovat, je vylučování oxidu uhličitého na okraji listů u lomikamenů.

Lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata)

ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys)

řebříček Clavennův Achillea clavennae 1. Vodní rostliny –

Plavín štítnatý (Nymphoides peltata)

Leknín bílý (Nymphaea alba)

Orobinec sítinovitý (Typha laxmannii)

Šípatka střelolistá (Sagittaria sagittifolia)

Žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica)

Pryskyřník velký (Ranunculus lingua)

Kosatec žlutý – Iris pseudacorus

 1. Stínomilné rostliny –

Žindava evropská (Sanicula europaea)

Kopytník evropský (Asarum europaeum)

Bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis)

Pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides)

Kamejka modronachová (Aegonychon purpurocaeruleum) 1. Byliny –

Máta peprná (Mentha piperita)

Jahodník obecný (Fragaria vesca)

Jahodka indická (Duchesnea indica) 1. Smyslový záhon –

Čistec vlnatý (Stachys byzantina)

Šalvěj etiopská (Salvia aethiopis)

Perovskie lebedolistá (Perovskia atriplicifolia)

Kohoutek věncový (Lychnis coronaria)

Máčka plocholistá (Eryngium planum)

 1. xxx Dřeviny

Zimolez Ledebourův (Lonicera ledebourii)

Muchovník oválný (Amelanchier ovalis)

Komule Davidova (Buddleja davidii) 1. Zelená barva – náměty pro živou zahradu – kořenová čistička, zelené střechy, ještěrkoviště, hmyzí domek, louka, netopýřiště.

 1. Kořenová čistička – „Voda je zde přiváděna ke kořenům rostlin, které z ní společně s bakteriemi odbourávají dusík a fosfor (a následně ho využijí pro svůj růst). Kořenové čističky zvládnou bez chemie vyčistit i přírodní koupaliště či dokonce odpadní vody.“

 2. Zelené střechy – „Střešní zahradu najdete v geoparku na budově laboratoře i na jeskynním systému. Ve vrstvě substrátu rostou specializované suchomilné rostliny, zejména rozchodníky, které nejen že zlepšují ovzduší, ale jsou také útočištěm hmyzu. V horkých letních dnech střešní zahrady perfektně plní účel tepelné izolace.“

 3. Ještěrkoviště – „Na střeše jeskynního systému se nachází úkryt pro ještěrky. Jsou to kameny volně naskládané na sobě, překryté cca 15 cm nad povrchem drátěným pletivem, jako ochranou před ptáky. Takovéto úkryty pak slouží jako bezpečné útočiště jak ještěrkám, tak i hadům.“

 4. Hmyzí domek – „Hmyzí domek v našem smyslovém záhonu slouží jako podpora opylovačům, většinou ho využívají včelky samotářky a čmeláci. Takováto ubytovna užitečného hmyzu může přinést spoustu pozitivních dopadů i vaší zahradě.“

 5. Louka – „Na svahu jeskyně, v místě nad plazivkou, pěstujeme luční kvítí. Louka poskytuje útočiště a potravu užitečnému hmyzu – včelám, čmeláků a motýlům a doma si ji zařídíte velice snadno – stačí vyčlenit kousek trávníku, použít luční osivo a pokosit dvakrát do roka. Pak už se jen budete kochat pohledem na pestrobarevná motýlí křídla a spousty spokojených včel a čmeláků.“

 6. Netopýřiště – „Vpravo od vchodu do jeskyně můžete vidět „chybějící“ dlaždici. Tento otvor jsme vytvořili záměrně – slouží jako vlet netopýrům do jejich úkrytu. Netopýři v současné krajině trpí nedostatkem vhodných přirozených stromových dutin a dalších štěrbin a část našeho jeskynního systému jim tak může poskytnou náhradní domov.“ 1. Růžová barva – poklady geoparku – ortocerový vápenec, zkameněliny na skalkách, sopečná puma, pazourek, konkrece, zkamenělé dřevo, meganeura, krinoidový vápenec (pod sopečnou pumou), srstnatý nosorožec, lithofon, plošina na sesuvy, pravé krápníky, stříbronosná žíla, české granátky, jeskynní malby, vrásy před jeskyní, laboratoř – řezání, broušení, leštění a mikroskopování hornin – cokoliv, co není v předchozích bodech a je to v geoparku

 1. Ortocerový vápenec – „Vápence složené převážně z úlomků živočichů (zejména ortoceroidních hlavonožců) vznikly v prostředí mělkého subtropického moře v době, kdy se naše území nacházelo ještě na jižní polokouli. V tomto prostředí byly časté bouře – periodické vlnění tak přemístilo schránky do větších hloubek a zároveň je zorientovalo souběžně s jeho směrem. Ortocerové vápence jsou vyhledávaným dekoračním kamenem.“

 2. Zkameněliny na skalkách – „Naše vápencové skalky byly dříve dnem moře. Jako takové obsahují zkamenělé důkazy prvohorního života – můžete v nich najít ortoceroidní hlavonožce nebo trilobity.“

 3. Sopečná puma – „Sopečná puma či také sopečná bomba je kus magmatu, který vybuchující sopka vymrštila ze svého nitra. Původem horká hmota letem atmosférou chladne a zároveň dostává svůj charakteristický tvar. Větší exempláře, které dopadnou na povrch ještě s horkým jádrem, pak mohou způsobovat požáry i ve větších vzdálenostech od sopek.“

 4. Pazourek – „Pazourky jsou minerály – chemicky formy křemene, které vznikly usazováním křemitých gelů ve vodním prostředí. Přesný způsob jejich vzniku ale prozatím není objasněn. Na naše území přišly v dobách ledových, kdy je ledovce dovlekly ze severu až k nám. Využívali je zejména pravěcí lidé na výrobu různých nástrojů (škrabek, pěstních klínů, nožů, hrotů šípů, pilek či srpů…) a také rozdělávání ohně. Často obsahují zkameněliny.

 5. Konkrece – „Uprostřed téhle konkrece kdysi něco uhynulo. Vlastně, bylo to spíše naopak, kdysi uhynulá věc kolem svého rozkládajícího se těla vysrážela vápník a vznikla tato konkrece. Kdybychom tedy tu naši rozřízli, mohli bychom najít například schránku nějakého vodního živočicha, a nebo bychom nenašli vůbec nic, protože některé organismy se rozloží celé a jediný doklad o jejich existenci je právě konkrece.“

 6. Zkamenělé dřevo – „Zkamenělé dřevo vypadá jako dřevo, ale materiál je čistý kámen. Schválně se ho dojděte dotknout a uvidíte sami. Dřevo zkamení, pokud se rychle překryje vrstvou usazenin, které zabrání přístupu kyslíku k němu. Když se potom ke dřevu dostanou minerální roztoky, postupně jeho materiál nahradí – nejčastěji křemenem nebo kalcitem.“

 7. Meganeura – „Vážky v prvohorách běžně dosahovaly velikostí, jako je naše modelová Meganeura. Proč tomu tak bylo? Atmosféra obsahovala velké množství kyslíku a hodně organismů bylo tou dobou tak nějak… větší.“

 8. Krinoidový vápenec – „Krinoidové vápence jsou složené z článků ostnokožců (krinoidů). Jedná se o velice čisté vysokoprocentní vápence, které se z tohoto důvodu často těží. Někdy slouží i k dekorativním účelům.“

 9. Srstnatý nosorožec – „Srstnatí nosorožci byli souputníky mamutů a kost jednoho z nich, nalezená nedaleko říčanského hradu, dokazuje, že kdysi v době ledové pobývali i v Říčanech. Co tyto majestátné savce vyhubilo není jasné, stali se každopádně obětí velkého vymírání na konci poslední doby ledové.“

 10. Lithofon – „Na okraji paleontologického naleziště u budovy školy naleznete vyskládané čedičové sloupce různé tloušťky. Když na ně zkusíte poklepat jiným kamenem, zjistíte, že z našeho lithofonu vyloudíte tóny rozličných výšek a barev.“

 11. Plošina na sesuvy – „Plošina slouží jako experimentální přístroj na simulaci sesuvů půdy. Lze pomocí ní vyzkoušet, jak se chová svah za sucha, s různými druhy zeminy a případně jeho reakci po podmáčení vodou.“

 12. Pravé krápníky – „Jednu stěnu našeho jeskynního dómu tvoří opravdové krápníky. Na rozdíl od těch v krasových jeskyních, se ale na naše krápníky smí sahat! Jedná se o část zkrasovělé dutiny z lomu ze Slovenska.“

 13. Stříbronosná žíla – „Kovově se lesknoucí žilky, které uvidíte ve štole v našich podzemních prostorách, obsahují zejména minerály galenit a sfalerit. Galenit je velice důležitou rudou olova a často se na něj váže také stříbro. Sfalerit je hlavním zdrojem zinku. Horniny pocházejí z Příbramska.“

 14. České granátky – „Český granát, pyrop, je drahý kámen, jehož sytě rudá barva ohromila nadšence do drahých kamenů z celého světa. Nachází se v Českém středohoří a Podkrkonoší a v geoparku si tyto granátky můžete zkusit vyrýžovat!“

 15. Jeskynní malby – „Jeskynní malby pravěkých lidí jsou do dnešního dne velkou záhadou, protože přesně nevíme, za jakým účelem je vytvářeli. Teorií je mnoho a otázkou je, zda někdy dokážeme zjistit, jak to bylo doopravdy.“

 16. Vrásy před jeskyní – „Model počáteční fáze vrásnění usazených vrstev zdobí stěnu vlevo před jeskyní. Vrásy vznikají tlakem okolních hornin například při pohybech litosférických desek. Zvrásněné jsou také skalky v úvodní části geoparku – proto je tam otisk trilobita otočený o 90 stupňů oproti normálnímu uložení na dně moře.“

 17. Geologická laboratoř – „V geologické laboratoři probíhá řezání, broušení a leštění minerálů a hornin – jak v rámci výukových programů či narozeninových oslav, tak při některých akcích pro veřejnost. Součástí laboratoře je také polarizační mikroskop a další specializované vybavení pro poznávání rozmanitého světa minerálů a hornin.“

Účastník se seznámí s principy metody Tvořivé hry, která je autorskou metodou Muzea Říčany a vznikla ve spolupráci s více než 40 pedagogy MŠ. Klade důraz na proces tvorby, práci s chybou, prolínání tvorby s hrou, využití přírodních materiálů a vytváření prostředí pro aktivní učení.

 


Vybírat můžete mezi:

„Úvodem do tvořivé hry“,

„Tvořivá hra mi rozšířila obzory, jak pracovat s dětmi jiným způsobem, než jakým jsem doposud byla zvyklá.“

 


„Práci s nástroji v MŠ“,

„Líbilo se mi, že jsme se naučili, jak se nástroji pracovat. Pak se nebojíte předávat to dál, když si to samy osaháte.“

 


„Zavedení tvořivé hry do praxe“,

„Díky tomuto workshop mám jasnou představu jak s tvořivou hrou začít. Moc se mi líbily jednotlivé fáze, jak na sebe navazují.“

 


„Rozvoj tvořivosti dětí“

„Na workshopu jsem si uvědomila, že tvořivost není jenom o výtvarné aktivitě, ale že je to obecná dovednost, kterou můžu použít i v jiných oborech.“

 


„Tvořivá hra v zahradě“

„Nám hodně pomohlo, že jsme si mohli na workshopu s kolegyní nad fotkami a mapou udělat celkovou analýzu naší zahrady, uvědomit si, jak ji využíváme a kde by se dali dělat konkrétní proměny.“

„Sdílíme dobrou praxi tvořivé hry“.

„Je důležité, když celý pedagogický kolektiv táhne za jeden provaz. Víme o sobě a sdílíme, co se nám s dětmi daří.“

Celou nabídku vzdělávání pro dospělé naleznete zde

 

 

 

Účastník se seznámí s principy metody Tvořivé hry, která je autorskou metodou Muzea Říčany a vznikla ve spolupráci s více než 40 pedagogy MŠ. Klade důraz na proces tvorby, práci s chybou, prolínání tvorby s hrou, využití přírodních materiálů a vytváření prostředí pro aktivní učení.

Vybírat můžete mezi:

„Úvodem do tvořivé hry“,

„Tvořivá hra mi rozšířila obzory, jak pracovat s dětmi jiným způsobem, než jakým jsem doposud byla zvyklá.“

Práci s nástroji v MŠ“,

„Líbilo se mi, že jsme se naučili, jak se nástroji pracovat. Pak se nebojíte předávat to dál, když si to samy osaháte.“

Zavedení tvořivé hry do praxe“,

„Díky tomuto workshop mám jasnou představu jak s tvořivou hrou začít. Moc se mi líbily jednotlivé fáze, jak na sebe navazují.“

Rozvoj tvořivosti dětí“

„Na workshopu jsem si uvědomila, že tvořivost není jenom o výtvarné aktivitě, ale že je to obecná dovednost, kterou můžu použít i v jiných oborech.“

Tvořivá hra v zahradě“

„Nám hodně pomohlo, že jsme si mohli na workshopu s kolegyní nad fotkami a mapou udělat celkovou analýzu naší zahrady, uvědomit si, jak ji využíváme a kde by se dali dělat konkrétní proměny.“

Sdílíme dobrou praxi tvořivé hry“.

„Je důležité, když celý pedagogický kolektiv táhne za jeden provaz. Víme o sobě a sdílíme, co se nám s dětmi daří.“

Celou nabídku vzdělávání pro dospělé naleznete zde

Lorem ipsum dolor

Účastník se seznámí s principy metody Tvořivé hry, která je autorskou metodou Muzea Říčany a vznikla ve spolupráci s více než 40 pedagogy MŠ. Klade důraz na proces tvorby, práci s chybou, prolínání tvorby s hrou, využití přírodních materiálů a vytváření prostředí pro aktivní učení.

Vybírat můžete mezi:

„Úvodem do tvořivé hry“,

„Tvořivá hra mi rozšířila obzory, jak pracovat s dětmi jiným způsobem, než jakým jsem doposud byla zvyklá.“

Práci s nástroji v MŠ“,

„Líbilo se mi, že jsme se naučili, jak se nástroji pracovat. Pak se nebojíte předávat to dál, když si to samy osaháte.“

Zavedení tvořivé hry do praxe“,

„Díky tomuto workshop mám jasnou představu jak s tvořivou hrou začít. Moc se mi líbily jednotlivé fáze, jak na sebe navazují.“

Rozvoj tvořivosti dětí“

„Na workshopu jsem si uvědomila, že tvořivost není jenom o výtvarné aktivitě, ale že je to obecná dovednost, kterou můžu použít i v jiných oborech.“

Tvořivá hra v zahradě“

„Nám hodně pomohlo, že jsme si mohli na workshopu s kolegyní nad fotkami a mapou udělat celkovou analýzu naší zahrady, uvědomit si, jak ji využíváme a kde by se dali dělat konkrétní proměny.“

Sdílíme dobrou praxi tvořivé hry“.

„Je důležité, když celý pedagogický kolektiv táhne za jeden provaz. Víme o sobě a sdílíme, co se nám s dětmi daří.“

Celou nabídku vzdělávání pro dospělé naleznete zde