prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodRegionální učebniceKam na výletZ Kunic do opuštěného lomu a k loukám Na Vrších    
hrad_hnědá

• les • voda • historie • celý rok

Vydejte se na procházku z Kunic k pozapomenutému lomu na úpatí kopce Na Vrších.  

Trasa (délka trasy je 2,5 km)

 

V přílohách najdete informace o místech, kudy trasa prochází a tipy na aktivity s dětmi. Můžete si je předem vytisknout, nebo stáhnout a číst v mobilu přímo na místě.

Zbytky stavby u opuštěného lomu na úpatí kopce Na vrších

Škola a kostel

→ ke stažení PDF zde

Škola je místo, kde se potkávají děti ze všech částí Kunic. Kdysi sem chodívaly přes pole a lesy pěšky, dnes přijíždí autobusem nebo autem. Jak se změnil život dětí za těch více než 100 let? Vzpomínky na školní léta od roku 1900 sepisovali ředitelé v kronice školy; díky tomu tak můžeme zjistit, kolik se tu kdysi učilo žáků, ale i kam chodili na výlety nebo kolik nasbírali sušených bylin.

Nejstarší stavbou v obci je kostel sv. Máří Magdaleny, který v současnosti spadá pod farnost v Říčanech. Přístupný je během bohoslužeb. V minulosti se mnohokrát přestavoval a opravoval, poslední opravy probíhaly v roce 2022.

Najdete gotický portál na jižní stěně kostela, který pochází z doby, kdy kostel vznikl? 

Škola v roce 1900 (foto archiv městského úřadu)

Les Na Hůře

→ ke stažení PDF zde

Kunice patří ke šťastným obcím v okolí Prahy, kde se v okolí zachovala rozmanitá příroda. Jedním z oblíbených míst, kam se vypravují děti během školní výuky nebo s družinou, je les Na Hůře. Učí se poznávat stromy nebo houby, proběhnou se na čerstvém vzduchu. Najdete tu naučnou stezku Kunickou přírodou, která představuje stopy zvířat, lesní plody, ptáky a lesní zvířata. Je to místo, kam se dnes chodí hlavně relaxovat.

Jak lidé v Kunicích využívali tento les před stovkami let?

Les Na Hůře - hřiště

Vidovický potok

→ ke stažení PDF zde

Vidovický potok sledujeme od místa, kde vytéká z rybníku Žlábky. Zejména v úseku pod lesem můžeme pozorovat, jak vodní živel i v takovém malém potůčku mění krajinu. Potok má zahloubené koryto, meandruje, jsou tu vymleté břehy, vystupující balvany i nanesené hromádky klacků a listí.

Okolí potoka je taková malá divočina, která láká k prozkoumání.  

Voda podemílá břehy.

Pole a remízky

→ ke stažení PDF zde

Za lesem vstupujeme na cestu mezi dvěma poli. Pole představují pro většinu volně žijících živočichů nepřívětivé prostředí, nemají se kde schovat ani tu nenajdou potravu. Vedle cesty je ale remízek s keři a stromy, díky němuž se mohou živočichové bezpečně přesouvat mezi lesem Na Hůře a kopcem Na Vrších.

Na podzim a v zimě plody na keřích zpestřují potravu ptákům. Jaké plody tu ptáci najdou?

Cesta mezi poli je lemovaná keři a stromy, kde najdou úkryty a potravu ptáci i jiná zvířata.

Lom Na Vrších

→ ke stažení PDF zde

Kopec Na Vrších skrývá bohaté zásoby stavebního kamene. Starý lom, který najdete na úpatí kopce, je zarostlý vzrostlými stromy; zdá se, že jeho čas se již naplnil. Stát si ale vyhradil právo tu v případě potřeby obnovit těžbu.

Prozkoumejte, jak vypadá granodiorit, který se v lomu těžil. Najdete místa v Kunicích, kde je tento typ kamene použitý?

Lom je zarostlý stromy.

Louky Na Vrších

→ ke stažení PDF zde

Kvetoucí druhově bohaté louky v krajině vytváří prostředí, kde se daří různým druhům opylovačů – včelám, čmelákům, motýlům a dalšímu hmyzu.

Prozkoumejte, kolik druhů rostlin tu najdete.

Druhově bohaté louky lákají opylující hmyz.

Chcete si výlet prodloužit? Můžete navštívit oblíbená turistická místa:

  • Bílý kámen – tradiční cíl s vyhlídkou a posezením
  • Zámek Berchtold – dětský zábavní park s miniaturami českých a moravských pamětihodností, hradů a zámků, minizoo a dalšími atrakcemi  

 

Zdroje informací:

Search