prostor pro moderní vzdělávání

2. až 5. třída ZŠ

Opatrně, ať ho nerozmáčkneš!

Enviromentální programy

Žabí příběh

Téma: žáby
Místo konání: terén/muzeum/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:  70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Seznámíme se se zástupci obojživelníků, poslechneme si zvuky žab a zjistíme, čím se živí a jak se rozmnožují. Zjistíme, jaká nebezpečí hrozí obojživelníkům a jak jim člověk pomáhá.

Ptačí budky a krmítka

Téma: ptáci
Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Jací ptáci nám létají na krmítko, co jim chutná a co naopak na krmítko nepatří? Podíváme se, jaká hnízda si staví, ukážeme si, jak vypadají jejich vajíčka.  Žáci si sestaví z připravených částí krmítko a budky (cena materiálu 260 Kč za budku a 290 Kč za krmítko – počet dle zájmu pedagoga) a získají informace, jak budku vyvěsit a jak se o ni starat.

Pojďte s námi za zvířaty

Téma: živočichové
Místo konání: terén
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vydáme se do lesa, budeme pátrat po přítomnosti živočichů a hledat pobytová znamení. Žáci pracují ve skupinách, poté si vzájemně představí své výsledky. Program doplňují hry na téma potravní řetězce a rovnováha v přírodě.

Za tajemstvím lesa

Téma: les
Místo konání: terén/ muzeum/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Pojďme pátrat, jaké druhy stromů v lese rostou a kteří živočichové v lese žijí. Dozvíme se, jak se člověk o les stará. Při realizaci programu v terénu žáci samostatně zkoumají půdní bezobratlé.

Dobrodružství v zahradě

Téma: zahrada
Místo konání: muzejní zahrada
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Prozkoumáme, kdo s námi žije v zahradě, navštívíme ohromné ptačí hnízdo. Zjistíme, co potřebují rostliny ke svému růstu a jak vzniká z bioodpadu kompost. Žáci si vyzkouší různé druhy činností v zahradě, seznámí se se zahradními rostlinami a koloběhem vody nejen v zahradě. Program využívá expozici v zahradě muzea.

Voda a život

Téma: voda
Místo konání: terén/muzeum/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Seznámíme se s koloběhem vody, vodními živočichy a rostlinami. Povíme si, jak získáváme pitnou vodu a na co všechno ji používáme. Žáci zdůvodní, proč vodou šetřit, a navrhnou úsporná opatření.

Rostlina pod mikroskopem

Téma: mikroskopování – rostliny
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Jak rostlina přijímá vodu? Kudy putuje voda v rostlině? Přineseme si rostliny z terénu, pod mikroskopem a lupou prozkoumáme povrchy různých listů. Na řezech kořenem a stonkem objevíme rozdíly mezi rostlinami z různých typů prostředí.

Svět v kapce vody

Téma: mikroskopování – vodní organismy
Místo konání: terén a muzeum
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Jak vypadá voda pod mikroskopem? Podíváme se na kvalitu vod v říčanských potocích a rybnících pěkně zblízka. Žáci v terénu odloví vzorky, které následně zkoumají a hodnotí. Budeme pozorovat vodní mlže a hmyz, řasy, sinice i perloočky.

Badatelé

Téma:  badatelsky orientovaná výuka
Místo konání: terén/zahrada/škola
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vyzkoušejte si s dětmi metodu badatelsky orientovaného vyučování. Děti hledají výzkumnou otázku, stanovují hypotézu, zkoumají a vyhodnocují výsledky. Metoda akcentuje samostatné myšlení a skupinovou spolupráci. Máme připravené lekce na různá témata.

Řemeslné dílny

Stará řemesla

Místo konání:  muzeum
Délka programu:  3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Seznámíme se s vybranými řemesly, dozvíme se, co který řemeslník vyráběl, jak vypadala jeho dílna a jaké nástroje používal. Vyzkoušíme si práci pekaře, truhláře, provazníka a tkalce. Své výrobky, dovednosti a znalosti na závěr předvedeme na „tržišti“. Každý si odnese svůj výrobek.

Drátování

Místo konání:  muzeum/škola
Délka programu:  2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:  90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Seznámíme se s řemeslem dráteníka. Žáci si vyzkouší štípání a ohýbání drátu a vyrobí jednoduché drátované šperky, pavoučky nebo dekorační drátovaný stromeček na kameni.

Plstění

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Projdeme si proces zpracování ovčí vlny. Technikou mokrého plstění vytvoříme z přírodní vlny barevné kuličky nebo polodrahokamy, aniž bychom potřebovali jehlu, nit nebo složité nástroje. Je možné si vybrat variantu tvoření motýlků metodou suchého plstění.

Výroba papíru

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Papír provází naše životy každý den už od dětství. Z čeho a jak se vyrábí, co se děje s použitým papírem po vyhození do tříděného odpadu? Vyzkoušíme si jednoduchou výrobu papíru za použití sít. Vytvořené papíry ozdobíme bylinkami.

Textilní řemesla

Místo konání: muzeum/škola
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 90 Kč/žák (minimálně 1350 Kč za skupinu)

Ukážeme si, jak se přede na vřetánku, dozvíme se něco o přírodních materiálech a postupech, které používali naši předkové. Na kolíkovém stávku si pak každý utká dečku z barevné vlny.

Historické programy

Historická vycházka po Říčanech

Téma: historie
Místo konání: terén Říčany
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vycházka s historikem muzea. Žáci se dozvědí příběhy z historie o významných místech Říčan – hrad, kostel, radnice, náměstí, katovna a další.

Cesta do pravěku

Téma: pravěk
Místo konání: muzeum
Délka programu: 2-3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Co uměl pravěký člověk, jak žil, kde bydlel a čemu věřil? Jaký používal materiál a jaké měl nástroje? Vyzkoušíme si, jak se mlelo obilí, spřádal len, tkaly popruhy a pásky. Zkusíme, jak naši předci používali pazourky k vrtání, řezání i škrábání kůží.

Geopark Říčany

Za tajemstvím jeskyně

Téma: neživá příroda
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena:   70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vypravte se s námi na průzkum podzemí! Zjistíme, jak vznikají jeskyně a k čemu všemu je člověk v historii využíval. Prozkoumáme krasové útvary a malby od pravěkých lidí. Objevíme krystaly a středověkou štolu s rudní žílou. Seznámíme se s tvory, kteří v jeskyních žijí.

Do nitra kamenů

Téma: neživá příroda
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Co ukrývají kameny, po kterých chodíme? Nahlédnete s námi do pestrého světa minerálů a hornin. Zjistíme, jak horniny vznikají a zanikají, které se využívají ke stavbě domu nebo výrobě soch. Žáci rýžují granáty, prozkoumávají jeskyni a vyzkouší si práci s geologickým kladivem. Do nitra kamenů se podíváme mikroskopem.

Za trilobity a dinosaury

Téma: neživá příroda
Místo konání: Geopark Říčany
Kdy: duben-říjen
Délka programu: 3 vyučovací hodiny (3x 45 minut)
Cena: 70 Kč/žák (minimálně 1050 Kč za skupinu)

Vydejte se s námi na cestu do pravěku. Vyzkoušíme si práci paleontologů, odkryjeme zkameněliny z dávných moří i karbonských pralesů. Projdeme se minulostí Země až k prvním lidem a jejich pazourkovým nástrojům. Předvedeme si, jak vznikají zkameněliny, a odlijeme si otisk trilobita a amonita ze sádry. Dozvíme se, kam se vydat za zkamenělinami přesliček a trilobitů.

Výstavy

Aktuální výstava - program pro školy


Místo konání:  muzeum 
Délka programu:  2 vyučovací hodiny (2x 45 minut)
Cena:  50 Kč/žák 

Výstavy a doprovodné programy pro školy  připravujeme tak, aby se žáci  mohli sami zapojit, prožít a vyzkoušet si nejrůznější situace,  dozvídat se a objevovat informace zážitkovou formou.

Programy jsou přizpůsobené věku žáků.

Pobytové programy

Expedice hájovna

Téma: les, voda, půda
Místo konání: hájovna, terén
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  950 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Pojďme objevovat tajemné končiny Říčanského lesa. Zábavnou formou se naučíme poznávat druhy našich stromů, budeme zkoumat půdu a její obyvatele i vodní živočichy z řad bezobratlých. Na živočichy se podíváme pod lupou i pod mikroskopem. Program probíhá zejména v terénu v okolí Říčanské hájovny.

S pohádkou za řemeslem

Téma: historie a řemesla
Místo konání: hájovna
Délka programu: 2 dny (2. den konec okolo 14 h)
Cena:  950 Kč/žák (při účasti minimálně 15 žáků) – včetně ubytování a stravy

Na cestě do minulosti budou děti provázet pohádkové bytosti, se kterými prožijí dobrodružný příběh. Podíváme se na život v dobách, kdy si lidé řadu věcí vyráběli doma sami a řemeslníci prodávali výrobky na trzích. Děti si upečou houstičky a utkají na kolíkovém stávku dečku.

Pobyt v přírodě na Říčanské hájovně

Místo konání: hájovna
Cena pronájmu: 200 Kč/den (do 24 hodin)
Cena stravy:  200 Kč/den (snídaně, 2x svačina, oběd, studená večeře)

Chcete strávit v prostředí hájovny dva i více dnů a program si určit sami? Rezervujte si pobyt na hájovně a vyberte si z naší nabídky programů. Programy mohou probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách.