prostor pro moderní vzdělávání

ÚvodPro učiteleWorkshop Tvořivá hra v zahradě

Tvořivá hra v zahradě

Délka: 4 a 4 vyučovací hodiny

Akreditováno pro: MŠ, 1. stupeň ZŠ, vychovatelé ŠD

Výuka probíhá formou 2 na sebe navazujících workshopů v délce 4 vyučovacích hodin. Cílem workshopů je přímá podpora pedagogů v jejich MŠ, aby sami navrhli změny ve své zahradě směřující k realizaci podnětného prostředí pro tvořivou hru a učení venku.

1) V prvním bloku se účastníci seznámí s metodou tvořiví hry a pomůckami vhodnými pro tvořivou hru v zahradě. Provedou autoevaluaci aktuálních činností a způsobu trávení času na zahradě s dětmi. Navrhnou proměnu zahrady mateřské školy, kterou by svépomocí a ve spolupráci s dětmi dokázali realizovat. Součástí workshopu je instruktáž k bezpečnému používání nástrojů.

2) Ve druhém bloku účastníci reflektují metodu tvořivé hry v zahradě, se kterou se seznámili. Účastníci sdílejí své zkušenosti a plánují konkrétní proměny školkové zahrady. Výstupem workshopu je plán a připravený podrobný harmonogram pro realizaci vybrané proměny. Součástí workshopu jsou inspirační zdroje a ukázky proměn z praxe jiných MŠ.

Objednejte si workshop do školky:

Cena: 2 x 500,- Kč/účastník při min. počtu 10 účastníků + cestovné

Kontakt: adela.venerova@muzeum.ricany.cz

Pro jednotlivce:

Aktuální informace a možnost objednání na našem e-shopu.

Říkají o kurzu:

Uvědomila jsem si, že děti baví „nehotová“ zahrada, když se tam zkrátka stále něco dělá, mění a tvoří.

Nám hodně pomohlo, že jsme si mohli na workshopu s kolegyní nad fotkami a mapou udělat celkovou analýzu naší zahrady, uvědomit si, jak ji využíváme a kde by se daly dělat konkrétní proměny. To nás opravdu motivovalo, že jsme z workshopu odcházely s jasnou představou, co chceme měnit.

SOUVISEJÍCÍ METODICKÁ PODPORA:

Ke koupi v našem e-shopu.

Workshop s nástroji.

Jak měnit zahradu a tvořit venku.

Realizaci finančně podporují: