prostor pro moderní vzdělávání

HRDINA KONFERENCE
ÚvodKonference POŠLI TO DÁL: UČENÍ VENKU A METODOU TVOŘIVÉ HRY

Vážení účastníci a účastnice konference Pošli to dál, vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli konferenci

přesunout na 23. března 2021.

Chceme mezi sebou posílat dál vše možné (vyjma COVID), proto se nechceme vzdát konference s možností vzájemného osobního setkání a inspirace. Věříme, že  jsme se rozhodli správně a v březnu již bude doba veselejší!

Považujeme vaši přihlášku na konferenci za platnou – pokud byste se nemohli v novém termínu účastnit, prosím, ozvěte se nám. Je to důležité kvůli obsazenosti workshopů i stravě.

Tým konference.

Konference   o tom, jak v  praxi zavádět nové metody, aby se staly běžnou součástí výuky pro učitele,

ředitele MŠ a ZŠ, lektory neformálního vzdělávání a všechny, kterým není vzdělávání v  ČR lhostejné.

Už jste se někdy zúčastnili nějakého skvělého workshopu či konference a po jeho absolvování jste byli plni odhodlání „to“ taky tak dělat?“ A někteří z  vás si dokonce zpracovali materiály a opravdu něco prakticky vyzkoušeli? Jenže jak to bylo nové, tak to nezafungovalo úplně tak, jak jste si představovali…slíbili jste si proto, že to ještě vyzkoušíte, až bude čas… A pak vás semlel kolotoč denních povinností a rutiny.

Osmdesát učitelů MŠ a ZŠ na to zkusilo jít úplně jinak. Pustili si k  tělu i do své výuky na dobu dvou let externí mentorky z muzea. A taky se zároveň učili, jak novinky, které úspěšně zavedou do své výuky, posílat dál mezi své další kolegy a kolegyně.

Je to funkční model?  Jaké má výhody a s  jakými problémy se učitelé potýkají? Přijďte se inspirovat, přijďte diskutovat.

konference1
konference2

Program:

8:30 – 9:00  PREZENCE

9:00 – 9:40   ÚVOD

 Změny v  běžné výuce: co lze zvládnout ve stávajícím systému. Ocenění učitelů MŠ a ZŠ, křest nové metodiky tvořivé hry, která během 4 let vznikala v  praxi mateřských škol.

 • Mgr. Jakub Halaš – ředitel Muzea Říčany
 • Mgr. Vladimír Kořen – starosta města Říčany
 • Mgr. Alena Kramlová – garantka pro regionální školství OP VVV, MŠMT
 • 37 učitelů MŠ a ZŠ, kteří zavádějí nové metody do své výuky
 • Mgr. Carolina Sidon, Mgr. Petra Skřivánková – autorky metodiky Tvořivé hry 

9:40 – 10:50  BLOK PŘEDNÁŠEK

Tvoř a hraj si!

Představujeme ucelenou metodu, která podporuje aktivizaci, samostatnost a svobodu dětí při práci s  nástroji a v  praktických a tvořivých činnostech. Ověřena 80 učiteli na 21 MŠ ve Středočeském kraji a Praze. Jak tuto metodu posílat dál? Jaké jsou možnosti po přechodu na ZŠ?

 • Mgr. Carolina Sidon – metodička a mentorka Muzea Říčany, spoluautorka metodiky Tvořivé hry
 • Mgr. Dana Vlková –  učí na VOŠ, SOŠP a Gymnázium, Praha 6 vyučuje obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika.
 • Veronika Svobodová DiS. – učitelka v  MŠ Mnichovice. Účastnice projektu Oborový mentoring.

Učíme se a bádáme venku

Učíme venku badatelsky, protože to děti baví, rozvíjí schopnost samostatného uvažování, spolupráci a zájem o místo, kde žijí. Jak lze tento typ výuky zvládat ve stávajících školních podmínkách?

 • Mgr. Kateřina Čiháková – metodička a mentorka Muzea Říčany, učitelka přírodopisu na ZŠ Světice, členka pracovní skupiny pro revizi RVP v oboru Přírodopis.
 • Mgr. Zuzana Matějková – učitelka přírodopisu na ZŠ Vela a na gymnáziu Na Vítězné pláni

Učení venku a hra jako trend ve vzdělávání

Výzkumy ukázaly, že čím větší má savčí druh mozek, tím větší má potřebu si hrát. Potřebují dnešní děti hraní a učení venku? Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro zdravý rozvoj dětí? V  čem je hraní i bádání jedinečné a jak udržuje kreativitu? Pojďme společně nahlédnout, jak se mění dětství dnešních dětí, jak z  něj mizí čas venku, obyčejné hry a někdy také zvědavost. Podívejme se i do škol, které se to rozhodly to změnit.

10:50 – 11:05  COFFEE BREAK

11:05 – 11:55  PANEL MINIPŘÍSPĚVKŮ: JAK TO POSÍLAT DÁL

Co potřebuje učitel, aby něco nového dlouhodobě zavedl do své běžné výuky? A co pro to v  praxi můžeme udělat? Své zkušenosti s  vámi budou sdílet ředitelé a učitelé MŠ a ZŠ, externí konzultanti a mentoři, zástupce zřizovatele, MAP Říčansko. A jak se na novinky ve výukové praxi dívá MŠMT nebo Česká školní inspekce?

 • Úvodní příspěvek Mgr. Václav Šneberger – mentor, odborný garant pro mentoring v  projektu Oborový mentoring, Společnost pro kvalitu školy

11:55 – 12:15  COFFEE BREAK A PŘESUN NA WORKSHOPY

12:15 – 13:00 PRAKTICKÉ WORKSHOPY A DISKUSNÍ SKUPINY – BLOK I.

Workshop   je nutné si rezervovat  při vyplňování  přihlášky.

13:00 – 14:00 OBĚD FORMOU BUFETU

14:00 – 15:30 PANELOVÁ DISKUSE: STRATEGIE 2030 – PODPORA PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

Jak se na podporu pedagogické činnosti školy dívají odborníci ve vzdělávání, zástupci MŠMT, lektoři a konzultanti z  podpůrných organizací, a samozřejmě samotní učitelé a ředitelé? Jaké jsou vize a jaká je současná realita? 

 • Úvodní příspěvek prof. PhDr. Arnošt Veselý, PhD. – vedoucí skupiny odborníků pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

15:30 – 16:00  COFFEE BREAK A PŘESUN NA WORKSHOPY

16:00 – 16:45 PRAKTICKÉ WORKSHOPY A DISKUSNÍ SKUPINY – BLOK II.

Workshop   je nutné si rezervovat  při vyplňování  přihlášky.

KDE:  Kulturní centrum Labuť 

Pro konferenci není k dispozici vyhrazené místo pro parkování a doporučujeme příjezd hromadnou dopravou. Parkování na náměstí je zpoplatněno.

KONTAKT:

Přihlašování, organizace:      Štěpánka Kalousová

stepanka.kalousova@muzeum.ricany.cz,   323 603 161

Program:                      MgA. Adéla Venerová

adela.venerova@muzeum.ricany.cz,   605  878  003

Konferenci pořádá Muzeum Říčany ve spolupráci s Městem Říčany, Společností pro kvalitu školy a MAP Říčansko u příležitosti ukončení 4 letého projektu „Oborový mentoring v  přírodovědném a polytechnickém vzdělávání na ZŠ a MŠ“, finančně podpořeném z  Evropské unie.

povolena_varianta_CMYK