4 interaktivní vrstvy

Modely krajiny a horniny geoparku

Rostliny

Náměty pro živou zahradu

Poklady geoparku

Jak se orientovat v mapě? 

Vyberte jednu ze 4 vrstev (výchozí vrstvou je vrstva Modely krajiny a  horniny geoparku).

Kliknutím/ťuknutím na jednotlivé barevné polygony či body se otevře informační box  s  podrobnostmi.

Modely krajiny a horniny geoparku

Rostliny

Náměty pro živou zahradu

Poklady geoparku